Search This Blog

Men of War: Assault Squad 2

Men of War: Assault Squad 2

 Cấu hình yêu cầu tối thiểu:

  • HĐH: 64bit – Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: 4.0 GHz single-core, 2.0 GHz dual-core or higher
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 11 compatible
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 11 compatible
  • DownloadFshare


Copyright © Anime - Music - Movie - Online | Distributed by Blogger Templates | Designed by OddThemes